Kinh nghiệm làm việc
 • Chuyên Viên Kinh DoanhCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT Á CHÂU
  01/2018 - 01/2019

  • Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về xây dựng, lập kế
  hoạch, phân bổ công việc, chào hàng, đàm phán, thương
  lượng, ký kết Hợp đồng đối với các Khách hàng B2B cũng
  như các Khách hàng cá nhân.
  • Thực hiện đúng quy trình làm việc của kinh doanh, các
  văn bản giấy tờ, báo giá, hợp đồng kinh tế, mẫu vải,
  catalogue các vấn đề liên quan đến hình ảnh, thương hiệu
  của Công ty.
  • Giải quyết, xử lý các thắc mắc, các tình huống phát sinh
  cũng như đưa ra các phướng an tối ưu khi gặp khó khăn
  trong việc thực hiện đơn hàng.
  • Theo dõi cập nhật tình hình thực hiện các đơn hàng để
  thực hiện việc giao hàng đúng tiến độ theo Hợp đồng.
  • Phối hợp với các bộ phận trong Công ty để thực hiện các
  công việc quản lý KD được hiệu quả.
  • Duy trì và phát triển các mối quan hệ khách hàng, chăm
  sóc khách hàng cũ và tìm kiếm, khai thác các khách hàng
  mới.
  • Chủ động tạo mối quan hệ, tìm kiếm khách hàng, trực tiếp
  gặp gỡ ký kết hợp đồng , phối hợp trong việc theo dõi tiến
  độ thanh toán và thu hồi công nợ
  • Thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu khác do Giám đốc chỉ
  đạo.
  • Phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đưa ra lợi
  ích cao nhất cho khách hàng, công ty và cá nhân.

 • Trưởng Phòng Kinh DoanhCÔNG TY TNHH ANMAC VIỆT NAM
  01/2017 - 01/2018

  • Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về xây dựng, lập kế
  hoạch, phân bổ công việc cho nhân viên kinh doanh trong
  P.KD.
  • Giám sát nhân viên KD trong nhóm thực hiện đúng quy
  trình làm việc của kinh doanh, các văn bản giấy tờ, báo giá,
  hợp đồng kinh tế, mẫu vải, catalogue các vấn đề liên quan
  đến hình ảnh, thương hiệu của Công ty.
  • Giải quyết các thắc mắc cũng như đưa ra các phướng an
  tối ưu cho NV Kinh doanh để giải quyết trong quá trình
  nhân viên gặp khó khăn trong việc thực hiện đơn hàng.
  • Theo dõi cập nhật tình hình thực hiện các đơn hàng của
  nhân viên kinh doanh (từ khi gặp khách hàng lần đầu tiên
  giới thiệu sản phẩm đến khâu thanh lý đơn hàng).
  • Phối hợp với các bộ phận trong Công ty để thực hiện các
  công việc quản lý KD được hiệu quả.
  • Theo dõi, kiểm soát và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt
  động Kinh Doanh .
  • Tuyển dụng và Đào tạo nhân viên,phân công công việc.
  • Duy trì và phát triển các mối quan hệ khách hàng, chăm
  sóc khách hàng cũ và tìm kiếm, khai thác các khách hàng
  mới.
  • Chủ động tạo mối quan hệ, tìm kiếm khách hàng, trực tiếp
  gặp gỡ ký kết hợp đồng , phối hợp trong việc theo dõi tiến
  độ thanh toán và thu hồi công nợ
  • Thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu khác do Giám đốc chỉ
  đạo.
  • Phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đưa ra lợi
  ích cao nhất cho khách hàng, công ty và cá nhân

 • Trưởng Phòng Kinh DoanhCÔNG TY TNHH GỐI NỆM THÔNG MINH
  01/2014 - 01/2017

  • Chịu trách nhiệm phát triển thị trường từ Đà Nẵng trở vào
  các tỉnh Miền Nam,mở rộng kinh doanh bằng cách tìm kiếm
  các đại lý,đối tác trong các trung tâm thương mại,khách
  hàng khách sạn,resort…
  • Hiểu rõ sản phẩm,nắm vững thị trường cũ và mới, lên kế
  hoạch kinh doanh theo Tháng,Quý,Năm theo yêu cầu của
  Ban
  Giám Đốc.Triển khai kinh doanh theo kế hoạch ban lãnh
  đạo đề ra.
  • Là người được trao quyền điều hành Công ty khi Giám
  Đốc không có mặt (vì Giám Đốc ở cty Mẹ nên không
  thường
  xuyên hiện diện)
  • Theo dõi, kiểm soát và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt
  động Kinh Doanh .
  • Tuyển dụng và Đào tạo nhân viên,phân công công việc.
  • Quản lý,phân bổ công việc,kế hoạch hoạt động của cty
  đến các phòng ban.
  • Duy trì và phát triển các mối quan hệ khách hàng, chăm
  sóc khách hàng cũ và tìm kiếm, khai thác các khách hàng
  mới.

 • Nhân Viên Kinh DoanhCÔNG TY TNHH KIẾN SƠN THÀNH
  01/2011 - 01/2014

  • Triển khai kinh doanh theo kế hoạch trưởng phòng đề ra
  , phát triển thị trường trong trong khu vực được giao .
  • Theo dõi, kiểm soát và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt
  động Kinh Doanh.
  • Chủ động tạo mối quan hệ, tìm kiếm khách hàng.
  • Hiểu rõ sản phẩm và lên kế hoạch kinh doanh.
  • Duy trì và phát triển các mối quan hệ khách hàng, chăm
  sóc khách hàng cũ và tìm kiếm, khai thác các khách hàng
  mới.
  • Phối hợp trong việc theo dõi tiến độ thanh toán và thu
  hồi công nợ
  • Trực tiếp gặp gỡ ký hợp đồng với khác hàng.
  • Thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu khác do Trưởng Phòng
  KD chỉ đạo.
  • Phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đưa ra một
  lợi ích cao nhất cho khách hàng, công ty và cá nhân

Trình độ học vấn
 • Quản trị kinh doanhTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH (ĐẠI HỌC)
  2013
Các kỹ năng
 • Giao tiếp
  70%
 • Lập kế hoạch
  80%
 • Quản lý thời gian
  70%
Các kênh liên hệ
Liên hệ