GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP: – Trở thành nhân viên xuất sắc & gắn bó lâu dài với công ty.

Trình độ học vấn
  • Cử Nhân Kinh Doanh Quốc TếĐH Công Nghiệp TP.HCM
    2017
Các kênh liên hệ
Liên hệ