GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP: – Học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm – Hoàn thành tốt công việc được giao – Phấn đấu góp phần vào sự phát triển của công ty. – Môi trường làm việc ổn định, gắn bó lâu dài với công ty

Trình độ học vấn
  • Quản Trị Kinh DoanhĐại học Đại Học Văn Lang
    2015 - 2019

    Xếp loại tốt nghiệp: Khá

Các kênh liên hệ
Liên hệ