GIỚI THIỆU

Mong muốn học hỏi kinh nghiệm ở môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Công việc ổn định để gắn bó lâu dài Có cơ hội thăng tiến cao, thành công trong công việc

Kinh nghiệm làm việc
 • Trưởng Phòng Kinh DoanhCông ty TNHH TM VÀ DV NINA
  2013-11 2019-04

  Giám sát target công ty giao
  Tuyển dụng nhân viên, đào tạo,
  Huẩn luyện thêm về kiến thức
  Kỹ năng xử lý, tạo động lực cho nvkd,
  Đảm bảo thực hiện đúng muc tiêu đã đề ra theo tháng, quý, năm.

Trình độ học vấn
 • Cao Đẳng - Công Nghệ Thông TinTrường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Vạn Xuân
  2016-06 2016-06
Các kỹ năng
 • Chăm Sóc Khách Hàng
  %
 • Tư Vấn Bán Hàng
  %
 • Giao tiếp
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ