Kinh nghiệm làm việc
 • Đại Diện Kinh Doanhcông ty cổ phần TMDVSX Vạn Thịnh Phú
  2018-01 2019-01

  Đi giám sát thị trường siêu thị khu vực đảm nhiệm
  Giám sát hổ trợ PS thúc đẩy doanh số
  Đảm bảo hàng hoá và doanh số siêu thị

Trình độ học vấn
 • Quản Trị Kinh DoanhTrường Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở II TP. HCM)
  2018-06
Các kỹ năng
 • Phát Triển Thị Trường (1 năm)
  %
 • Giám Sát Bán Hàng (1 năm)
  %
 • Làm việc nhóm
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ