GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP Giám đốc bán hàng toàn quốc.

Kinh nghiệm làm việc
 • Giám đốc bán hàng Miền BắcCông ty dầu ăn Golden Hope Nhà Bè
  7/2017 - Hiện tại

  Cấp bậc: Giám đốc
  Nhiệm vụ chính: Quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh, kế toán, nhân sự, văn phòng, đối tác phía Bắc.

Trình độ học vấn
 • Quản trị kinh doanhĐại học Kinh Tế Quốc Dân
  9/2000 - 8 /2005
Các kỹ năng
 • Tin học văn phòng
  90%
 • Quản lý/điều hành
  95%
 • Xây dựng chiến lược kinh doanh
  90%
Các kênh liên hệ
Liên hệ