Shortcodes

Jobs List

Style 1
Style 2
Style 3
Full Time
Part Time
indeed jobs
Không tìm thấy công việc

Jobs List With Carousel

Style 1
Style 2
Style 3

Find Jobs

Advanced Search Jobs

Advanced Search Radius

Advanced Search Candidates

Simple Search Jobs With Map

Recent Resumes

Trần Thị Mỹ Ly

Tuyển dụng
Mục tiêu nghề nghiệp: Áp dụng kiến thức và kinh…
Xem Hồ sơ

Nguyễn Chính Luân

Chuyên viên Tuyển Dụng
Mong muốn được làm việc trong môi trường năng động,…
Xem Hồ sơ

Lê Nhựt Hào

Nhân viên Tư vấn
Với những kinh nghiệm, kỹ năng mà bản thân có…
Xem Hồ sơ

Đặng Thanh Tùng

Nhân Viên Tư vấn
Được đi làm trong lĩnh vực Sales, Kinh doanh _…
Xem Hồ sơ

Nguyễn Thị Thùy Kiên

Nhân viên Tư vấn
Áp dụng những kinh nghiệm về kỹ năng bán hàng…
Xem Hồ sơ

Employers List With Carousel

Style 1
Style 2

Pricing Tables

Các kênh liên hệ
Liên hệ