Shortcode Employer And Candidate

Employer Listing Style

Choose from the list of most popular categories.
employer style 1
employer style 2
employer style 3
employer style 4

Candidate Listing Style

Choose from the list of most style of Job Listing with carousel
candidate style 1
candidate style 2

Trần Thị Mỹ Ly

Tuyển dụng
Mục tiêu nghề nghiệp: Áp dụng kiến thức và kinh…
Xem Hồ sơ

Nguyễn Chính Luân

Chuyên viên Tuyển Dụng
Mong muốn được làm việc trong môi trường năng động,…
Xem Hồ sơ

Lê Nhựt Hào

Nhân viên Tư vấn
Với những kinh nghiệm, kỹ năng mà bản thân có…
Xem Hồ sơ

Đặng Thanh Tùng

Nhân Viên Tư vấn
Được đi làm trong lĩnh vực Sales, Kinh doanh _…
Xem Hồ sơ

Nguyễn Thị Thùy Kiên

Nhân viên Tư vấn
Áp dụng những kinh nghiệm về kỹ năng bán hàng…
Xem Hồ sơ

Lê Thị Thu Thảo

Nhân viên Tư vấn
Là một sinh viên mới tốt nghiệp, chưa có nhiều…
Xem Hồ sơ

Nguyễn Thị Thanh Phương

Nhân Viên Tư vấn
Vận dụng tốt các kỹ năng mền như kỹ năng…
Xem Hồ sơ

Nguyễn Phạm Duy Nam

Nhân viên Tư Vấn
With the passion for automotive and my current position as…
Xem Hồ sơ

12 professional resumes

already share the same experience with the happiest users worldwide
Các kênh liên hệ
Liên hệ