Phần 3: Tại sao phải quan tâm HR for Sales?

[Chuẩn hoá HR for Sales. – SMEs – VN]
Phần 3: Tại sao phải quan tâm HR for Sales?

Nhân viên tuyển vào không phù hợp, mất nhiều thời gian của cấp Senior, mất nhiều chi phí cơ hội của công ty. Các chiến lược thực thi của Sales không hiệu quả vì tuyển không được, tuyển không đúng…
VD: Một doanh nghiệp muốn doanh thu 2019 dự kiến 500 tỷ. Vùng Mê Kong chiến 30%! 150 tỷ.
Dự kiến như vậy nhưng khi thực tế tuyển dụng ở vùng Me Kong không được => Doanh thu dự kiến không đạt. VD này nói lên HR giờ phải tham gia sâu vào trong kế hoạch và chiến lược của công ty, của đội Sales.

Trưởng các bộ phận thật sự không giỏi về quản lý (management) chỉ có thể giỏi về chuyên môn nên thật sự không hiểu làm sao quản lý được đội ngũ Sales lớn một cách bài bản và đúng luật.

Nếu HR có thể dành thời gian training cho trưởng phòng Sales hiểu bản chất các vấn đề trong các phần về quản lý nhân sự thì việc các trưởng bộ phận đưa mong muốn của phòng mình vào sẽ dễ dàng triển khai bài bản và hiệu quả hơn.

Nếu HR chịu khó tìm hiểu, phân tích cùng với trưởng phòng Sales để hiểu các công việc của Sales thì việc kết hợp giữa HR & Sales sẽ cực kỳ hiệu quả theo kế hoạch và chiến lược Sales để ra.

Các trưởng phòng Sales tôn trọng các qui trình, biểu mẫu của HR và cải tiến phù hợp với công việc của phòng mình tránh by pass ( bỏ qua) tự mình làm miễn sao đạt doanh số=> Việc này kéo dài dẫn đến tự mình phá vỡ cấu trúc trong hệ thống và mất kiểm soát tổng thể của công ty.

Theo Sales Design.vn

Còn tiếp…

Trả lời

Các kênh liên hệ
Liên hệ