XUYEN DONG DUONG CO., LTD – NORTH BRANCH

YOUR SAFETY SOLUTION PROVIDER

Chi tiết công ty

Tên thương hiệu của chúng tôi được khởi nguồn từ sự đổi mới, năng động và phát triển không ngừng mở rộng thị trường, tập trung cho các thiết bị bảo vệ an toàn cá nhân và cải thiện, nâng cao nhận thức về an toàn lao động của người sử dụng.

Kể từ đó đến nay, được chấp nhận như là một trong những nhà cung cấp có uy tín đối với thiết bị an toàn lao động và dịch vụ kỹ thuật tại Việt Nam. Tập trung vào việc phát triển và cung cấp các Trang thiết bị an toàn chất lượng cao, xây dựng thương hiệu vững chắc và mang tính nhân văn, Chúng tôi đã và đang không ngừng cải tiến và đổi mới tổ chức và cơ cấu, chất lượng sản phẩm để đáp ứng với các yêu cầu ngày càng cao của người sử dụng, các ứng dụng thực tế qua kinh nghiệm thực tiễn của người sử dụng.

Các kênh liên hệ
Liên hệ
XUYEN DONG DUONG CO., LTD... XUYEN DONG DUONG CO., LTD - NORTH BRANCH