Tập đoàn C.T Group

Phấn đấu xây dựng và phát triển thành một Tập đoàn giàu tính nhân bản, đóng góp công sức cho sự phát triển của nền kinh tế & cộng đồng xã hội Việt Nam, góp phần giới thiệu hình ảnh của Đất nước Việt Nam ra thế giới.

Chi tiết công ty

Chúng tôi là một Tập đoàn đa ngành dẫn đầu trong việc phát triển mô hình đô thị mới toàn diện bằng cách đồng bộ hóa các ngành công nghiệp nóng tại Việt Nam: phát triển nhà và đô thị mới, bán lẻ cao cấp, xây dựng, ẩm thực & giải trí, y tế & giáo dục, đồn điền và du lịch sinh thái, đầu tư tài chính.
Phấn đấu xây dựng và phát triển thành một Tập đoàn giàu tính nhân bản, đóng góp công sức cho sự phát triển của nền kinh tế & cộng đồng xã hội Việt Nam, góp phần giới thiệu hình ảnh của Đất nước Việt Nam ra thế giới.
Bằng hệ thống quản lý giàu tính sáng tạo khai thác hiệu quả nhất các nguồn tài nguyên vật lực để xây dựng môi trường sống tốt đẹp nhất cho mọi người ở mọi tầng lớp, nâng cao tiêu chuẩn sống của người Việt Nam đuổi kịp các nước trong khu vực.
Với tinh thần đoàn kết, giàu lòng nhân ái và hệ thống quản lý tốt chúng ta sẽ tạo dựng được một xã hội thu nhỏ – mái nhà C.T Group với sự công bằng, tốt đẹp, thịnh vượng, chăm sóc đời sống vật chất – tinh thần cho các thành viên hiện tại & các thế hệ tương lai của C.T Group.
Bằng việc sáng tạo ra các giá trị tăng thêm cho tất cả các hoạt động kinh doanh cũng như các đối tác, C.T Group tạo cho mình một sức mạnh về tài chính và nhân lực dồi dào, qua đó tác động tích cực vào xã hội xung quanh nhằm cải thiện xã hội hiện tại, giúp đỡ những người khốn khó.

Các kênh liên hệ
Liên hệ