Mass Recruitment co., Ltd

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Chi tiết công ty

Năng lực của họ, trung tính, tình yêu

Các kênh liên hệ
Liên hệ