IMentor

HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP EMI

Chi tiết công ty

Hệ sinh thái khởi nghiệp EMI do Shark Trần Anh Vương, iBosses Vietnam và iMentor sáng lập. Tại EMI, các startup được phát triển trong một môi trường lý tưởng, bao gồm cả 3 yếu tố nền tảng: Education (Giáo dục) – Mentoring (Cố vấn) – Investment (Đầu tư).

Tầm nhìn

TẦM NHÌN

Trở thành hệ sinh thái khởi nghiệp lúa non lớn nhất Việt Nam.

Sứ mệnh

SỨ MỆNH

Dẫn dắt các Start-Up tại Việt Nam phát triển lên tầm cao mới.

Giá trị

GIÁ TRỊ

Không ngừng sáng tạo, đổi mới và hướng đến sự phát triển bền vững.

Các kênh liên hệ
Liên hệ