CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ F.HOUSE

Trở thành một trong những doanh nghiệp uy tín nhất Việt Nam.

Chi tiết công ty

SỨ MỆNH

Trở thành một trong những doanh nghiệp uy tín nhất Việt Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đức: Tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực đạo đức của xã hội. Có thái độ, kế hoạch, cách làm việc và ứng xử minh bạch, rõ ràng.

Tin: Tôn trọng mọi lời hứa để luôn tạo được sự tín nhiệm và mến phục của mọi người.

Trí: Luôn sáng tạo trong việc gia tăng giá trị của khách hàng, đối tác, cổ đông. Luôn sẵn sàng chia sẻ, lắng nghe, góp ý chân thành, hỗ trợ nhau hết mình trong tinh thần cùng phát triển.

Nhân: Tận tâm cống hiến và chia sẻ thành quả với cộng đồng.

Các kênh liên hệ
Liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ... CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ F.HOUSE