Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Everpia

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Everpia

Chi tiết công ty

Năm 1993, thành lập chính thức dưới hình thức là Chi nhánh Hà Nội của công ty TNHH Viko Moolsan có trụ sở chính tại Khu công nghiệp Biên Hòa – Đồng Nai. Năm 2003, chi nhánh Hà Nội được tách ra thành công ty TNHH Viko Glowin Hà Nội. Năm 2006, Công ty đổi tên thành Công ty TNHH Everpia Việt Nam. Tháng 04 năm 2007, Công ty chuyển đổi loại hình hoạt động thành công ty cổ phần và chuyển tên thành Công ty cổ phẩn Everpia Việt Nam.
Các kênh liên hệ
Liên hệ
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần... Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Everpia