[Mô hình giá trị RFM – Phân tích để chăm sóc khách hàng tốt hơn]

Hiện nay nhiều công ty có số liệu thực tế mua hàng của khách hàng rất nhiều, nhưng chưa biết cách bốc tách dữ liệu để việc chăm sóc khách hàng hiệu quả cho việc kinh doanh về doanh thu của mình.
Mô hình giá trị RFM có thể giúp doanh nghiệp việc nay khá hiệu qủa.
Đâu là khách hàng mới mua hàng gần đây nhất?
Đâu là khách hàng mua hàng thường xuyên nhất?
Đâu là khách hàng mua hàng với giá trị cao nhất?
Đâu là khách hàng tốt nhất?
Đâu là khách hàng mới nhưng mua hàng giá trị cao nhất?
Đâu là khách hàng trung thành nhưng lại chi, mua hàng giá trị ít nhất?
Đâu là khách hàng tốt nhất mà lâu quá không mua hàng? (Có thể họ đã chọn NCC khác)


Càng Segmentation customers (Phân khúc, chia loại/nhóm khách hàng) càng rõ nét phục vụ hiệu quả kinh doanh thì việc chăm sóc khách hàng mới mang lại giá trị cao
Bộ phận chăm sóc khách hàng dùng các công cụ
1. Net Promoters Score( đo mức độ hài lòng, trung thành chung của khách hàng đối với thương hiệu, sản phẩm: Có sẵn sáng giới thiệu khách hàng mới cho cty không?)
2. Đo mức độ hài lòng khi hoàn thành đơn hàng
3. Đo mức độ hài lòng khi giải đáp thắc mắc và phàn nàn

#SalesDesign
Tư vấn, thiết kế và đào tạo hệ thống Sales
Hệ thống hoá và Thiết kế kinh doanh
QP.

Trả lời

Các kênh liên hệ
Liên hệ